Regulamin

Umów
wizytę

Zapraszamy do rezerwowania wizyt przez nasz system internetowy lub telefonicznie.

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA W KLINICE DR HUCZEK DR WANAT / ZAKUP KOSMETYKÓW – ONLINE I STACJONARNIE

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera w Klinice dr Huczek dr Wanat („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Pacjenta oraz zasady otrzymywania i korzystania z vouchera („Voucher”)

                                                                                                §1

 1. Voucher jest dokumentem wystawianym przez KLINIKA DR HUCZEK DR WANAT MAŁGORZATA HUCZEK JOANNA SAŁKOWSKA WANAT SPÓŁKA JAWNA, NIP: 1231440099, REGON: 383576105, zarejestrowana pod adresem: Mysiadło 05-509, ul. Kuropatwy 5G, a świadczącym usługi w Józefosławiu przy ulicy Wilanowskiej 11A, umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez Klinikę dr Huczek dr Wanat w ramach jej działalności medycznej oraz kosmetologicznej, wydawanym w formie zaproszenia na okaziciela, zawierającego kwotę/ rodzaj usługi świadczonej przez Klinikę oraz w formie elektronicznej bądź papierowej w przypadku zakupu Vouchera w siedzibie Kliniki.
 2. Aktualny wykaz usług dostępny jest pod dresem www.klinikadrhuczekdrwanat.pl lub pod numerem telefonu +48 660 456 034.
 3. Pacjentem jest osoba fizyczna działająca w charakterze konsumenta lub firma, która wyraża wolę zakupu i/lub skorzystania z Vouchera.
 4. Voucher można wykorzystać na wszystkie usługi wykonywane w Klinice dr Huczek dr Wanat

                                                                                                 § 2

Warunkiem zakupu Vouchera jest dokonanie płatności przelewem bankowym bądź poprzez system PayU, a także poprzez stawienie się osobiste w siedzibie Kliniki dr Huczek dr Wanat celem wyboru usługi i ustalenia warunków wykonania usługi oraz dokonania płatności. Dokonanie płatności jest równoznaczne z tym, że Pacjent zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 1. Płatność za Voucher dokonywana jest przelewem na konto Kliniki dr Huczek dr Wanat, poprzez system PayU lub dokonywana osobiście w siedzibie Kliniki. Po zaksięgowaniu środków, Klinika dr Huczek dr Wanat przesyła Voucher e-mailem na adres podany przez Pacjenta bądź ustala z Pacjentem inny sposób odbioru Vouchera.
 2. Usługę uważa się za zamówioną z chwilą jednoznacznej akceptacji przez Pacjenta wszystkich warunków wykonania usługi.
 3. W celu realizacji usługi, Pacjent jest proszony o skontaktowanie się z Kliniką dr Huczek dr Wanat pod numerem telefonu +48 660 456 034 w celu umówienia godziny i usługi realizowanej w ramach Vouchera.
 4. Pacjent zobowiązany jest do przekazania Klinice dr Huczek dr Wanat przed realizacją usługi oryginału Vouchera spełniającego warunki określone w § 1 ust. 1.
 5. Pacjent jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem.
 6. Pacjent ponosi odpowiedzialność za utratę Vouchera. W takim wypadku, jeśli Voucher był zakupiony online Klinika może wydać duplikat, Vouchery zakupione w siedzibie nie podlegają możliwości otrzymania duplikatu.

                                                                                                  § 3

 1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Klinikę dr Huczek dr Wanat zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie, Pacjent powinien bezpośrednio zgłosić do Kliniki dr Huczek dr Wanat mieszczącej się w Józefosławiu przy ulicy Wilanowskiej 11a lub e-mailowo pod adresem kontakt@klinikadrhuczekdrwanat.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Klinikę dr Huczek dr Wanat w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują inny termin na rozpatrzenie danej reklamacji.
 1. Dane udostępnione Klinice dr Huczek dr Wanat przez Pacjenta w celu wykonania usługi będą przetwarzane przez Klinikę dr Huczek dr Wanat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 2. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.
 3. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie internetowej www.klinikadrhuczekdrwanat.pl
 4. Voucher jest ważny przez 3 miesiące od daty zakupu.
 5. Dwukrotne niestawienie się na wizytę (bez jej wcześniejszego odwołania w wyprzedzeniem 12h.) skutkuje koniecznością uiszczenia przedpłaty w wysokości 50 zł celem umówienia kolejnej wizyty, 
§ 5 Zwroty
 1. Ze względu na indywidualny charakter przygotowywanych bonów podarunkowych kupionych poprzez stronę internetową jak i osobiście w Gabinecie, nie podlegają one zwrotowi, ani wymianie na gotówkę zgodnie z Dz.U.2000.22.271 Art.10 ust.3.

 2. Zgodnie z Art.38 ust.3, ust.4 i ust.5 o Prawach Konsumenta zakupione kosmetyki (stacjonarnie i zdalnie) nie podlegają zwrotowi. 
 
 

- ZESPÓŁ

Zgrany zespół
ludzi z pasją

Doświadczenie zawodowe jest najważniejszym atutem w naszej Klinice Dermatologicznej. Dermatologia jest naszą pasją i codziennym życiowym wyzwaniem.

Masz pytania?

Copyright © 2019 Klinika dr Huczek dr Wanat. Wszelkie prawa zastrzeżone.